Help center

Algemene voorwaarden

Product verkopen via Valyuu.com

Wanneer je een verkoop van een product bevestigt, ga je akkoord met de volgende voorwaarden. Deze voorwaarden regelen alle contractuele betrekkingen tussen Valyuu B.V., handelend onder de naam Valyuu.com, Edisonweg 30, 4207 HG te Gorinchem, (hierna: ‘de dienst’) en de verkoper (hierna: ‘Klant’).

De aankoop van jouw product (hierna: ‘de dienst’) wordt aan de verkoper (hierna: ‘Klant’) verleend door Valyuu, geregistreerd als Valyuu., Edisonweg 30, 4207 HG te Gorinchem, onder de volgende voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 8 april 2020

Gebruik je het verzendlabel dat door Valyuu wordt aangeboden, dan draagt Valyuu het risico van (beschadiging bij de) verzending vanaf het moment dat het pakket aan vervoerder PostNL is afgegeven. Vraag daarom bij het afgeven op het PostNL-servicepunt altijd om een verzendbewijs en bewaar dit goed. Dit is het bewijs van afgifte waar wij om kunnen vragen.

Het product moet goed en veilig verpakt zijn. Hiervoor stuurt Valyuu de Klant een e-mail met verpak- en verzendinstructies. Als de Klant de verpak- en verzendinstructies die Valyuu aanbiedt niet opvolgt, draagt de Klant het risico van verlies of beschadiging tijdens het transport.

Verplichtingen van de klant

Als jij (de Klant) het product verkoopt, moet je gerechtigd zijn om het product te verkopen. Je bent gerechtigd als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

Klant moet meerjarig zijn en ook de rechtmatige eigenaar zijn van het te verkopen product. De Klant is verantwoordelijk voor naleving van zijn verplichtingen die voortvloeien uit contracten met derden in verband met de producten die worden verkocht of ingewisseld, of voor schulden die buiten het contract om bestaan. Dit betekent bijvoorbeeld dat het product dat Klant verkoopt, niet meer afbetaald hoeft te worden. Het is de verplichting van de Klant om alle contracten die aan het desbetreffende product zijn verbonden, te beëindigen voordat het product naar Valyuu wordt verzonden. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om gegevens van het product te verwijderen voordat het wordt verkocht aan Valyuu. Valyuu verwijdert altijd direct de gegevens van de ontvangen producten met behulp van gecertificeerde dataverwijderingssoftware, of als dat nodig is handmatig door getraind personeel.

Jij (de Klant) moet zelf alle informatie en inhoud die je van je oude product wilt behouden, zoals foto’s, contacten en andere belangrijke bestanden en documenten, bewaren. Herstel vóór verzending de fabrieksinstellingen op je telefoon.

Verkoop je een iPhone, verwijder dan iCloud voordat je de telefoon verstuurt. Als iCloud niet kan worden gewist, is de telefoon €0 waard en wordt hij aan de Klant geretourneerd. De verzend- en proceskosten van €25 moet in dit geval eerst door de Klant worden betaald. Hetzelfde geldt voor een Google/Samsung Account, FRP (Factory Reset Protection), My Xperia diefstalbescherming of andere blokkades.

Valyuu is niet verantwoordelijk voor schade, verlies of gewiste gegevens op een product dat wordt verkocht. Als Klant kun je geen gegevens die nog op je telefoon zijn opgeslagen, terughalen nadat je telefoon is verzonden. Valyuu is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het feit dat gegevens niet zijn verwijderd voordat de telefoon is verzonden.

Waardebepaling

De hoogte van de vergoeding die aan Klant wordt betaald voor het product is afhankelijk van het merk, het model of type, en de conditie van het product, alsmede het gekozen verkoopplan.

Klant kan bij Valyuu kiezen uit twee (2) verkoopplannen. Hieronder staan de voorwaarden per verkoopplan:

1. Fixed plan

In dit verkoopplan wordt de prijs van het product bepaald door een aantal product-afhankelijke vragen. Klant krijgt meteen een vaste, vooraf bepaalde, prijs te zien voor het product. De aangegeven prijs is definitief, mits de vragen naar waarheid zijn beantwoord.

Vragen per productgroep:

 1. iPhone zonder TouchID en FaceID
  • Q1 – Gaat je iPhone aan?
  • Q2 – Werken je camera en Wi-Fi naar behoren?
  • Q3 – Is je iPhone vrij van barsten of scheuren, werkt je touchscreen naar behoren en is dit vrij van kleurafwijkingen?
 2. iPhone met Touch ID
  • Q1 – Gaat je iPhone aan?
  • Q2 – Werkt je Touch ID naar behoren?
  • Q3 – Is je iPhone vrij van barsten of scheuren, werkt je touchscreen naar behoren en is dit vrij van kleurafwijkingen?
 3. iPhone met Face ID
  • Q1 – Gaat je iPhone aan?
  • Q2 – Werkt je Face ID naar behoren?
  • Q3 – Is je iPhone vrij van barsten of scheuren, werkt je touchscreen naar behoren en is dit vrij van kleurafwijkingen?
 4. Fairphone smartphones
  • Q1 – Gaat je smartphone aan?
  • Q2 – Werken je camera en Wi-Fi naar behoren?
  • Q3 – Werkt je scherm naar behoren en is het vrij van barsten, scheuren en kleurafwijkingen?
 5. Samsung & Huawei smartphones
  • Q1 – Gaat je smartphone aan?
  • Q2 – Werken je camera en microfoon naar behoren?
  • Q3 – Werkt je scherm naar behoren en is het vrij van barsten, scheuren en kleurafwijkingen?
 6. iPad tablets
  • Q1 – Gaat je iPad aan?
  • Q2 – Werken je camera en Wi-Fi naar behoren?
  • Q3 – Werkt je scherm naar behoren en is het vrij van barsten, scheuren en kleurafwijkingen?
 7. MacBook laptops
  • Q1 – Kan je Macbook worden aangezet en wordt het besturingssysteem goed opgestart?
  • Q2 – Werken je trackpad en toetsenbord naar behoren?
  • Q3 – Werkt je scherm naar behoren en is het vrij van barsten, scheuren en kleurafwijkingen?
 8. PlayStation game consoles
  • Q1 – Kan je games spelen met je Playstation en leest het de CD’s goed af?
  • Q2 – Werken je HDMI-poort en USB-poort naar behoren?
  • Q3 – Werken je Wi-Fi en Bluetooth naar behoren?

Verder moet het ingestuurde product overeenkomen met het eerder aangegeven product. Dit geldt voor onder andere geheugen, serie/imei-nummer, merk en model. Ook moet het product volledig zijn.
Daarmee wordt bedoeld dat er geen onderdelen zoals batterij en knoppen mogen ontbreken. Oplader en oplaadkabels vallen hier niet onder. Het meesturen van een eventuele oplader of kabels heeft dan ook geen invloed op het uit te betalen bedrag.

2. Flex plan

In dit verkoopplan wordt een minimumprijs van het product bepaald met behulp van dezelfde vragen als bij het Fixed plan, en in dit plan wordt bovendien een maximum prijs aangegeven. Dat betekent dat de definitieve prijs van het product na fysieke beoordeling door Valyuu tussen de minimum- en maximumprijs zal liggen. De aangegeven minimumprijs wordt hoe dan ook uitbetaald, mits aan de voorwaarden van het Fixed plan is voldaan. Dit betekent dat een beoordeling door Valyuu bij Flex plan eventueel kan leiden tot een hogere waardering. De fysieke beoordeling bij Valyuu bestaat uit een cosmetische en technische beoordeling die tezamen de eventuele meerwaarde bovenop de minimumprijs bepalen. Klant krijgt altijd een waarderingsrapport met daarin de beoordeelde punten en de uitkomst daarvan.

Voor beide verkoopplannen geldt:

 • De ontvangen producten kunnen niet teruggestuurd worden. Voor aanvullende voorwaarden hierover verwijzen wij naar ‘Weigeren en retourneren’.
 • Wij accepteren geen producten die zijn geblokkeerd (door iCloud activatie, Checkmend, Google/Samsung account, Factory Reset Protection of My Experia diefstalbescherming) of op de zwarte lijst staan van een netwerkaanbieder. Zo’n product wordt direct teruggestuurd naar het adres dat je hebt opgegeven, na betaling van de verzend- en proceskosten van €25. Valyuu is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de adresgegevens. Je krijgt altijd een e-mail over de weigering en het terugsturen van het product.
 • Ons aanbod is 14 dagen geldig. Als we het product meer dan 14 dagen ná je aanmelding ontvangen, berekenen we de prijs die op dat moment geldt.
 • Een product met waterschade is helaas waardeloos. Dat sturen we altijd aan je terug, nadat je de verzend- en proceskosten van €25 hebt betaald.
Berichten

Valyuu accepteert geen aansprakelijkheid voor e-mails die om welke reden dan ook niet zijn aangekomen. Check dus altijd je spam-folder, en ga goed na of je het juiste e-mailadres hebt opgegeven. Kloppen je gegevens niet, geef dit dan zo snel mogelijk door aan onze klantenservice.

Weigeren en retourneren

Het product wordt uitsluitend verzonden naar het adres waar ook de retourenvelop naar is verzonden. Valyuu accepteert geen aansprakelijkheid voor retourzendingen. Met het accepteren van de algemene voorwaarden stem je ermee in dat Valyuu geen ingezonden producten retourneert nadat de Klant de waarde van het product op zijn bankrekening heeft ontvangen. Valyuu behoudt zich het recht voor om een product waarvan wordt vermoed dat hij is gestolen niet te retourneren. Bij verdenking zal Valyuu altijd een melding maken en het product overhandigen aan de verantwoordelijke autoriteiten. Een product dat geblokkeerd is, wordt direct teruggezonden.

Overige bepalingen

In uitzonderlijke gevallen waarin een ander product is ingestuurd dan het product dat aanvankelijk was opgegeven (ander product, merk, model of onjuiste beantwoording van de vragen), kan Valyuu ervoor kiezen om het product te retourneren óf een nieuw aanbod te doen conform het verkoopplan dat eerder door de Klant was gekozen. Als Valyuu ervoor kiest het product te retourneren, moeten de verzend- en proceskosten van €25 eerst worden betaald. Als een nieuw aanbod wordt gedaan, krijgt de Klant de gelegenheid om het aanbod te accepteren of te weigeren. Bij weigering van het aanbod wordt het product naar de Klant geretourneerd, nadat nadat je de verzend- en proceskosten van €25 hebt betaald. Valyuu accepteert geen aansprakelijkheid voor producten die tijdens het transport zijn beschadigd of verloren zijn gegaan. Vanzelfsprekend wordt het transport te allen tijde verzekerd en kunnen wij, als wordt voldaan aan de voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij, eventuele transportschades verhalen.
Verder heeft de Klant geen recht op vervanging voor accessoires, opladers, en aanverwanten die samen met het product zijn verzonden. Voor alle producten geldt dat deze afhankelijk van het soort, model en de staat een nieuwe bestemming krijgen. Dit kan variëren van doorverkoop in dezelfde staat, refurbishment, onderdelengebruik of recycling tot herbruikbare grondstoffen.

Valyuu gaat er in beginsel vanuit dat alle ingezonden producten afkomstig zijn van particuliere gebruikers. Klant verklaart verder dat hij voor het hierboven beschreven, door inkoper ingekocht artikel, in het geheel geen vooraftrek BTW heeft genoten en in verband met de levering aan koper geen BTW verschuldigd is of als wederverkoper bij levering aan de koper de margeregeling toepast. Bovendien verklaart Klant dat het aangeboden artikel zijn of haar eigendom is, het product niet afkomstig is van heling of diefstal, dat op het aangeboden artikel geen derdenbeslag rust en/of pandrecht is vergeven c.q. gevestigd.